نبشی کرپی

انتخاب لیست فروشنده / انواع این محصول :

       
سایز 700 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 38,150 تومان
سایز 400 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 37,060 تومان
سایز 500 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 36,515 تومان
سایز 650 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 35,970 تومان
سایز 450 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 33,245 تومان
سایز 350 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 31,065 تومان
سایز550 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 28,340 تومان
سایز600 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 28,340 تومان
سایز 250 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 23,980 تومان
سایز 300 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری موجود 21,255 تومان
سایز200 میلیمتری
12 ماه زمان تحویل 5 روز کاری عدم موجودی 0 تومان

دریافت کاتالوگ

قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تعداد :


توجه داشته باشید که سایز های مختلف کرپی   و  اندازه های ذکرشده نشان دهنده  فاصله  بین  هر سوراخ تا سوراخ بعدی بر روی کرپی است

نظرات مشتریان

    برای این کالا نظری ثبت نشده است